Začarovaný kruh kolem Karoliny v rozšířené verzi s politickým dovětkem , Simona Pavlicová , Neviditelný pes , 12.2.2007

  Circulus vitiosus kolem Karoliny pokračuje, není žádný konec, jak se snaží někteří éteru namluvit. Karolina, největší městská zakázka v historii České republiky, největší možnost postavit zcela novou část centra města na zelené louce a také největší skandály v historii této moravskoslezské metropole a přitom tak typizovaný problém příznačný pro celou naši republiku. První u nás od roku 1918 pořádaná mezinárodní urbanisticko-architektonická veřejná soutěž za účasti 120 architektonických týmů z celého světa, která měla zajistit naprostou transparentnost, a přesto vítězové byli zavrhnuti, jejich urbanistická studie transformována v územní plán nové části města na Karolině byla padělána jen proto, aby se vyšlo vstříc developerovi a jeho jedinému zájmu - stavbě obchodního a zábavného komplexu, které mimochodem zjizvují tvář naší krajiny již více než 10 let. A jak vidno, zřejmě se devastace krajiny těmito mamutími kolosy hned tak nezastaví, pokud vůbec. Po téměř již dvou letech soudních sporů odkázal Nejvyšší správní soud poškozené vítězné architekty znovu na lokální okresní soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět občanů k prošetření zákonnosti/nezákonnosti developerské soutěže odmrštil a Česká komora architektů licoměrně poskytne finanční sílu - jen kauce pro zahájení námitkového řízení, resp. tzv. dohledového řízení u zmíněného Úřadu řízení dosahuje výše miliónu korun českých - v době, kdy už připravuje podmínky pro konání developerských soutěží. Žádná judikatura správních soudů, která by sloužila za vodítko správného směru, v tomto případu neexistuje.

  Takže zůstává skutečností, že v České republice nadále nebude vznikat příliš mnoho kvalitní architektury srovnatelné se zahraničím a vyhlášené mezinárodní architektonické soutěže, které se snažily udržet co nejvyšší možné měřítko kvality urbanisticko-architektonických návrhů, ustoupí, po více než deseti letech bojů mezi investory či developery a architekty, do pozadí. Přednost dostává developerský kýč. A není vůbec podstatné s jakými architektonickými jmény se developeři vytasí – jednou je to Kaplický, po druhé Koolhaas. Podstatné totiž je, že jedině otevřenou soutěží, výběrovým sítem, se dá optimalizovat to nejlepší, co vznikne v daném čase a místě. Mezinárodní rezoluce např. č. 2001 C 73/04 týkající se ochrany kvalitní architektury a výsledků urbanisticko-architektonických soutěží a rezultující právo občanů na kvalitní estetické architektonické prostředí i jedno z posledních rozhodnutí Evropského soudu, které judikovalo základní občanské právo na co nejkvalitnější architektonicko-estetické prostředí, zůstane u nás stále nepovšimnuto. I rozhodnutí trestního senátu o padělku právně závazného územního plánu ostravské lokality beru za další rozpustilý vtip ostravské justice. Jak vidno, územní plán města Ostravy, ceněný jinak desítkami milióny korun, není příliš atraktivní komoditou pro místní soud a pokuta 60.000,- Kč se mu zřejmě jeví optimální. Vlk se nažral a koza zůstala. Není tu jistá paralela s černými – neoprávněnými - stavbami, které si občané u nás tak radostně budují, protože je pokuta vyjde laciněji než dodržení zákona? A střílející - nyní již bývalý - náměstek, který se mě snažil zastrašit coby právní zástupkyni Sdružení vítězných architektů pod názvem Karolina a donutit ke stažení všech žalob ve smyslu hesla „nechcete-li patřit do naší velké spokojené rodiny, tak vás někdo zastřelí“, je dodnes vyšetřován. Již tři státní zástupci se na něm vystřídali… zdlouhavost řízení je v určitých případech nekonečná a snad i věčná. Určitý nevkus a amatérismus trčí z bot ostravské policie, přitom se jedná o tolik citlivou záležitost pro ostravský kraj s přihlédnutím k posledním událostem, kdy zde byla před pár měsíci skutečně jedna advokátka zastřelena. V tomto kraji se skutečně rádo střílí. Korupci, vzájemné přihrávání výhod, propojení politiků a velkých firem na úrovni měst, krajů i celé republiky těžko s umělci a architekty zlomím. Asi ne nadarmo se říká, že spravedlnost je slepá .

 

Politický dovětek

Bohužel Strana Zelených vstoupila do vlády se stranou, která mechanismus propojení špičkových politiků a megafirem přijala jako nejvyšší organizační princip, klimatické změny prohlašuje za výmysl extremistů, Evropskou unii a občanské iniciativy za největší hrozbu pro demokracii, poctivé dodržování pravidel za slabost a neschopnost. Jak je možné, že strana zrozená ze solidarity, citlivosti a zásadního odporu k ničení světa arogantními mocnými, už v prvních měsících parlamentního fungování obrací na ruby snad všechny prvky svého politického programu? Důvody, kterými se Strana zelených či lépe už strana Bursíkova snaží obhájit své konání, spíše završují absurditu její piruety, když hlavním argumentem pro toto počínání je údajná důvěryhodnost strany v očích voličů i ostatních stran. Mé myšlenky o možném řešení korupce právní cestou, které byly a jsou ve shodě se zelenou platformou, byly přijímány s nadšením, nicméně vehnaly jistého malicherného a ješitného „vůdce“ do jejich zařezávání ještě v zárodku – „nebrala mu telefony, nepřelepila billboard, jak si přál“. Může tomu ještě dnes někdo uvěřit? Žalobu na neplatnost voleb jsem z úcty k jiným členům Strany zelených a nebezpečí možnosti jejího rozpadu včetně pouličních bouří a demonstrací nepodala. Incipit vita nuova, nyní začíná nový, šťastný život.

 

Ještě není konec Karoliny , Simona Pavlicová , 31.1.2007 , Více na E-architekt

 

Spor s architektem pokračuje , Regionální mutace Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko , 18.10.2006 - (sta) - str. 02

Ostrava - Spor o to, zda vedoucí útvaru hlavního architekta města Ostrava Jaroslav Sedlecký falšoval územní plán, stále není rozhodnut. Již v srpnu sice soudkyně Okresního soudu v Ostravě-Porubě vydala trestní příkaz, v němž shledala hlavního ostravského architekta vinným, ten proti tomu ale podal odpor. To v praxi znamená, že se celá záležitost bude projednávat znovu. Vše začalo na loňském jednání městského zastupitelstva, kdy architekt Sedlecký podle advokátky Simony Pavlicové předložil zastupitelům při projednávání záležitostí okolo území Karolina územní plán, který nebyl schválen. Tím se podle advokátky dopustil falšování územního plánu. Následovalo vyšetřování a věc šla k soudu. Soudkyně: Případ se vrátil na začátek „V srpnu jsem vydala trestní příkaz, v němž jsem rozhodla o tom, že se pan architekt Sedlecký provinil, a odsoudila jsem jej k peněžité pokutě šedesáti tisíc korun,“ řekla soudkyně Alice Erleová. „Pan Sedlecký ale proti příkazu podal odpor, což v praxi znamená, že celá věc bude řešena ve standardním líčení a na výsledek trestního příkazu nebude brán zřetel. Prostě jako by nikdy neexistoval,“ přiblížila soudkyně právní důsledky architektova odvolání proti prvému rozhodnutí. „Moc o tom, co se nyní bude dít, nevím,“ řekl Jaroslav Sedlecký. „Ničeho jsem se nedopustil, takže jsem proti rozhodnutí soudkyně podal odpor. Další věci řeší můj právník,“ uvedl architekt.

 

Hlavní architekt přišel o funkci , Blesk ze dne 20.4.2006 , (koc)

Ostrava – hlavního architekta města Ostravy Jaroslava Sedleckého policie obvinila z padělání veřejné listiny. Před rokem nechal údajně omylem zmizet park situovaný v územním plánu města na lukrativním pozemku Karoliny. Tam pak chtěla firma ECE vystavět obchodní galerii.,, Ano obvinění policie jsem převzal,“ vyjádřil se Sedlecký. “Nechci a nemůžu to nijak komentovat, abych neovlivnil řízení,“ dodal. Advokátka Simona Pavlicová je s vývojem věcí spokojená: ,,Obvinění beru jako velké vítězství. Problém je, že se v něm ukazuje pouze na jednoho viníka. Až se najdou i ti druzí, bude to skvělé!“ Ostravský primátor Aleš Zedník potvrdil, že Sedlecký až do vyšetření celého případu nebude vykonávat funkci hlavního architekta.

 

Hlavní architekt Ostravy byl obviněn policií, Sedlecký měl pozměnit městský územní plán, Moravskoslezský deník, 19.4.2006, Chlebounová. Advokátka Simona Pavlicová míní, že v případu hraje roli korupce.

Policie zatím nic nezjistila Hlavní architekt města Ostravy Jaroslav Sedlecký stojí nejen před stavovským soudem České komory architektů, na krku má také obvinění Policie České republiky. Ostrava Měl pozměnit veřejnou listinu - územní plán města. Než se celá záležitost vyšetří, nebude moci vykonávat svoji funkci, ani pracovat ve státní správě či v samosprávě. " Je to pravda, obvinění jsem převzal. Jde o žalobu českých a polských architektů ze sdružení Karolina, kteří ji loni prostřednictvím své advokátky podali na neznámého pachatele v souvislosti s investorskou soutěží na zástavbu území po bývalé koksovně Karolina. Ta žaloba nyní přešla na mne. Nechci a nemůžu to žádným způsobem komentovat, ani se k celé záležitosti vyjadřovat, abych neovlivnil další řízení," uvedl Sedlecký. Policejní mluvčí Soňa Bradáčová se k případu vyjádří dnes. Ostravský primátor Aleš Zedník ( ČSSD) potvrdil, že do vyšetření případu nebude Jaroslav Sedlecký vykonávat svoji funkci. " Tajemnice magistrátu musí postupovat podle zákona. To laicky řečeno znamená, že do výroku o vině, či nevině nebude pan Sedlecký vykonávat funkci vedoucího útvaru hlavního architekta. Nebude po tuto dobu vykonávat funkci ani ve státní správě, ani v samosprávě. Zástupcem pro následující období je architekt Vltavský," konstatoval Zedník. Zároveň upřesnil, že tento případ nemá dopad na průběh současné developerské soutěže na zástavbu Karoliny. Případ začal loni na jaře. V květnu ostravští zastupitelé při dalším rozhodování o budoucnosti Karoliny smetli ze stolu studii polských a českých architektů ze sdružení Karolina, která před pěti lety zvítězila v prestižní mezinárodní architektonické soutěži na urbanistické řešení tohoto území. Poté se dohodli na tom, že budou pozemky na Karolině prodávat zájemcům vzešlým z investorské soutěže, a zvažovali, zda umožní v nejcennější části Karoliny postavit obchodní galerii německé firmě ECE. Koncem června však zjistili, že plány nemohou uskutečnit kvůli chybě v územním plánu. Na místě, kde ECE chtěla stavět obchodní galerii, měl být správně park. Architekt Sedlecký tehdy chybu přiznal, stejně jako odpovědnost svou a svého týmu v celé záležitosti. " Při posledních změnách územního plánu v září 2003 do něj architekti omylem zakreslili více úprav, než měli. Díky nim z něj vymizel park," vysvětloval loni v létě Sedlecký. Aby chybu napravili, museli zastupitelé v září schválit změnu územního plánu. Celý proces ze zákona stále trvá. Nebránilo to však představitelům města, aby vyhlásili developerskou soutěž na vyhledání zájemce o koupi pozemků na Karolině a jejich zastavění. Návrhy mohou zájemci přihlásit do 28. dubna. Celý proces se však nelíbil polským a českým architektům ze sdružení Karolina. Jejich představitel Karel Cieslar zažaloval prostřednictvím advokátky Simony Pavlicové město Ostravu u správního soudu za to, že neoprávněně zrušilo závaznost jejich návrhu na zastavění Karoliny, a žádal milionové odškodné. Zároveň podal trestní oznámení na neznámého pachatele za padělání a pozměňování veřejné listiny. Cieslar tvrdil, že chybu v územním plánu někdo záměrně vytvořil. Za pravdu mu tehdy dali i policisté. " Předmětná listina s podstatně změněným obsahem byla vystavena s úmyslem, aby jí bylo užito jako pravé, čímž mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny," sdělili již loni policisté advokátce Pavlicové. Nyní obvinili hlavního architekta města Jaroslava Sedleckého. Advokátka Simona Pavlicová to považuje za vítězství. " Jsem ráda, že to tak dopadlo a že policie po původních průtazích začala případ šetřit. Dala nám tím vlastně za pravdu," radovala se Pavlicová, která doufá, že kauza ovlivní i budoucnost Karoliny. Hlavní architekt Ostravy Jaroslav Sedlecký stojí zároveň před stavovským soudem České komory architektů. Komoře se totiž nelíbí, že se podílel na přípravě podmínek developerské soutěže na zástavbu území po bývalé koksovně Karolina v centru Ostravy, kterou považuje za neregulérní. Soud může rozhodnout o tom, zda Sedleckého vyloučí z profesního sdružení a zbaví tak možnosti vykonávat činnost architekta. Zatím tak neučinil, kauza je komplikovaná a soud byl odročen kvůli právnímu auditu, který si komora vyžádala

 

Cieslar: Sedlecký falšoval plán, 19.04.2006, Regionální mutace Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko, Petra Sasínová

Advokátka Simona Pavlicová míní, že v případu hraje roli korupce. Policie zatím nic nezjistila Ostrava - Na pozměněný územní plán upozornil architekt Karel Cieslar loni v květnu, když jej kancelář hlavního architekta předložila na zastupitelstvu. „Pan architekt Sedlecký ten náš zelený bulvár jednoduše přemaloval červeně, jako by šlo o území s ulicemi a sítěmi. Chtěl dát zřejmě volnou ruku stavebním záměrům firmy ECE, která se o území také zajímala a začala na město tlačit,“ je přesvědčen Cieslar. Uvedl, že ECE nejprve měla zájem o prostor za hotelem Palac, ale ztratila ho, když zjistila, že je kontaminován a vyčištění by přišlo na čtyři sta milionů,“ líčil Cieslar. „Tak Sedlecký přemaloval zeleň na červeno a pak se plán pokusil legalizovat tak, že ho všude rozvěsil, i do kanceláře primátora,“ líčil. Primátor Aleš Zedník prohlásil, že vinou hlavního architekta vznikly vážné problémy při zástavbě centra města. Zdrželo se tím totiž jednání s firmou ECE, jejímž zástupcům Zedník řekl, že mohou začít stavět v roce 2005. Podle skutečně schváleného územního plánu to však nešlo a provedení změny je zdlouhavý proces. Sedlecký tvrdil, že nesrovnalosti v územním plánu vznikly roku 2003 vinou jeho podřízených. Při závěrečném zakreslování změn prý omylem zanesli i úpravy, které nikdo neschválil. Sedlecký se koncem roku 2004 pokusil chybu napravit, čehož si všiml Cieslar. „Je to moje zodpovědnost,“ uznal tehdy Sedlecký. V úřadu ale zůstal. Jedním ze svědků, které si pozvala policie, je zastupitel za ODS Lukáš Ženatý. „Podával jsem vysvětlení. Byl jsem dotazován na okolnosti provedení změn v územním plánu. Řekl jsem vše, co jsem si pamatoval,“ řekl. „Zahájením stíhání jsem ale velmi překvapen. Nechápu, jakou měl mít architekt Sedlecký motivaci, nevím, zda je územní plán veřejná listina,“ řekl Ženatý. Tvrdil, že nepochybuje o tom, že Sedlecký je extrémně slušný člověk a obvinění nemá hlavu ani patu. „Domnívámse, že Cieslarovi jde o odstupné. A nejsem si jist, jestli má plnou moc zastupovat polské architekty,“ dodal. Sedlecký má kvůli Karolině i jiné vážné problémy. Hrozí mu až vyloučení z komory architektů za to, že se podílel na přípravě podmínek další investorské soutěže na území Karoliny, které podle komory porušuje její řády. Proti postupu města při hledání využití Karoliny už protestovala veřejnost, přidali se i známí umělci. Advokátka Simona Pavlicová, která Cieslara zastupuje, se domnívá, že v případu hraje roli korupce. Protikorupční policie se tím zabývala, ale případ předala hospodářské kriminálce.

 

Zelení na severu přeházeli lídry , 25. března 2006, Lidové noviny , Jan Král

Ostravští kandidáti slibují volnou marihuanu a volební právo od šestnácti let OSTRAVA Už i Ostravsko zná jména kandidátů, kteří se zde budou pokoušet v parlamentních volbách získat hlasy pro Stranu zelených…Moravskoslezští kandidáti však nyní slibují změnu a dokonce tvrdí, že až deset z nich by se mohlo stát po letošních volbách poslanci. Zelenou pro mladé - lákadlem bude i legalizace marihuany První pětku uzavírá advokátka Simona Pavlicová. Ta se proslavila v několika uplynulých měsících jako právní zástupkyně polských architektů, kteří před pěti lety vyhráli architektonickou soutěž na zastavění volných pozemků na ostravské Karolině. Vedení města se však odmítlo výsledky soutěže řídit a vypsalo soutěž další. To vyústilo v ostrý spor mezi vítěznými architekty a vedením radnice. Simona Pavlicová dokonce podala trestní oznámení na náměstka ostravského primátora Víta Rupricha (SNK - ED), kterého obvinila, že jí při rozmluvě během zasedání zastupitelstva vyhrožoval zastřelením. Ruprich tvrzení Pavlicové rezolutně popřel a dosud neuzavřenou záležitostí se zabývá ostravské stání zastupitelství. Pavlicová nyní jako kandidátka slibuje legalizaci marihuany a volební právo mladým od šestnácti let. "Peníze ušetřené za policejní válku lze dát do zdravotnictví nebo sociálních programů. Běžné konzumenty marihuany budeme tolerovat," pronáší Pavlicová. Do politiky chce přitáhnout mladé lidi: "Když přijdu na magistrát nebo i do parlamentu, všude vidím staré tváře. To se musí změnit," říká.

 

Policie marně řeší kauzu Karolina , Právo - Regionální mutace , 24.března 2006, Karel Balcar

Údajné účelové pozměňování územního plánu se přehazuje z oddělení do oddělení Policie dosud neuzavřela kauzu ohledně údajného pozměňování územního plánu v lokalitě Karolina v Ostravě. Krajská policejní mluvčí Soňa Bradáčová uvedla, že se případem zabývají policisté z oboru hospodářské kriminality. „Dosud nikoho neobvinili,“ potvrdila. Na policii se původně obrátil už začátkem července minulého roku mluvčí polských architektů Karel Cieslar s tím, že na magistrátu byl v souvislosti s Karolinou záměrně pozměněn územní plán. Problémy s územním plánem pak o měsíc později přiznala i samotná ostravská radnice. Primátor Aleš Zedník (ČSSD) tehdy oznámil, že pochybili městští architekti, když v jeho kanceláři i na internetu tři čtvrtě roku visel neaktuální územní plán, v němž chyběly omezující faktory pro výstavbu v Karolině. Policie kauzu 28. srpna odložila, avšak státní zástupce ji vrátil zpět k prošetření. Od té doby se jí policie stále zabývá. Ještě před Vánocemi ji prošetřovala ostravská pobočka Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, nyní se případem zabývá hospodářská kriminálka. Právnička polských architektů Simona Pavlicová policejní postup kritizuje. „Kauzu si přehazují jako horký brambor. Dělají vše pro to, aby ji nevyšetřili.“ Právě Pavlicová se domnívá, že dění kolem Karoliny je učebnicovým příkladem korupčního jednání. Před několika měsíci dokonce tvrdila, že jeden ze soukromých investorů, který chce stavět v Karolině na lukrativních pozemcích v centru Ostravy, měl v minulosti dát úplatek prostřednictvím developera za to, že vedení radnice zmanipuluje územní plán. Konkrétní důkazy však nepředložila. Uzavřeny nejsou ani výhrůžky V souvislosti s kauzou Karolina koncem listopadu Pavlicová žádala i o policejní ochranu. Do policejního protokolu tehdy vypověděla, že jí před listopadovým zastupitelstvem vyhrožoval náměstek ostravského primátora Vít Ruprich (SNK): „...jestli chcete dnes vystoupit na zastupitelstvu, počítejte s tím, že vás někdo zastřelí.“ „Vyhrožoval mi tak zabitím. Byl u toho i svědek. Bylo to řečeno rádoby ve vtipu, ale ten kontext tam byl evidentní... Veřejný činitel nesmí výhrůžkami zabitím zastrašovat právníka protistrany dané kauzy,“ řekla tehdy Právu Pavlicová. Ruprich ale její tvrzení odmítl s tím, že advokátka lže, že nešlo o výhrůžku, ale o lichotku, kterou formuloval jinak, než jak právnička tvrdí. Policisté tento případ prošetřovali až do poloviny února. „Kvalifikovali jsme ho jako přestupek,“ potvrdila tehdy policejní mluvčí Soňa Bradáčová s tím, že jej předali obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Advokátka ale nesouhlasí, že by mělo jít jen o přestupek. Podle ní je společenská nebezpečnost případu vyšší než nepatrná. Proto napsala stížnost na Ostravské státní zastupitelství. Jak potvrdila Ivana Abrlová z přestupkového oddělení Moravské Ostravy a Přívozu, případ údajného vyhrožování postoupili státnímu zastupitelství. To by mělo v příštích dnech buď potvrdit, že skutečně jde o přestupek, anebo případ vrátit k prošetření zpět policii. Foto popis| Karolina v centru Ostravy je protkaná mnoha právními kauzami a obestřena rozličnými pochybnostmi.

 

Pro náměstka primátora Ostravy žádá právnička přísnější trest, Právo , 1.03. 2006, Karel Balcar Simona Pavlicová žádala o ochranu, ale policie případ předala

Na postup policie si stěžuje advokátka Simona Pavlicová, která ji na konci loňského listopadu žádala o ochranu před náměstkem ostravského primátora Vítem Ruprichem (SNK), na kterého podala také trestní oznámení. Pavlicová zastupuje jako právnička polské architekty, kteří jsou s městem ve sporu kvůli využití území v centru Ostravy Karoliny. Do policejního protokolu vypověděla, že jí Ruprich před listopadovým zastupitelstvem řekl: „...jestli chcete dnes vystoupit na zastupitelstvu, počítejte s tím, že vás někdo zastřelí.“ „Vyhrožoval mi tak zabitím. Byl u toho i svědek. Bylo to řečeno rádoby ve vtipu, ale ten kontext tam byl evidentní... Veřejný činitel nesmí výhružkami zabitím zastrašovat právníka protistrany dané kauzy,“ řekla tehdy Právu Pavlicová. Ruprich však její tvrzení odmítl s tím, že advokátka lže, že nešlo o výhrůžku, ale o lichotku, kterou formuloval jinak, než jak právnička tvrdí. Policisté celý případ prošetřovali až do poloviny února. „Kvalifikovali jsme ho jako přestupek proti občanskému soužití a odevzdali k projednání správnímu orgánu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,“ potvrdila policejní mluvčí městského ředitelství PČR Soňa Bradáčová. Advokátka ale nesouhlasí, že by mělo jít jen o přestupek. „Společenská nebezpečnost spáchaného činu je vyšší než nepatrná... I z výpovědí jednoznačně plyne, že se nejednalo o žádný žert, ale o vážně míněnou hrozbu usmrcením,“ píše ve své stížnosti, kterou by mělo v těchto dnech obdržet Okresní státní zastupitelství v Ostravě. „Spravedlnost a právo zvítězí. Nemám k tomu co říci. Nikde nezasahuji, nikde se neptám. Nechávám tomu volnou ruku, ať se to vyřeší,“ reagoval na to náměstek ostravského primátora Vít Ruprich (SNK).

 

Náměstek primátora vyhrožoval zastřelením!, Šíp , 2. 12. 2005, Marta Pilařová

Právnička rozkrývá korupční aféru na radnici OSTRAVA : Právnička Simona Pavlicová si od ostravského náměstka primátora Víta Rupricha vyslechla výhružku fyzickou likvidací, pokud promluví na zastupitelstvu o korupci na radnici. Nenechala se zastrašit, na zastupitelstvu promluvila a na Rupricha podala trestní oznámení. "Jestli chcete dnes vystoupit na zastupitelstvu, počítejte s tím, že Vás někdo zastřelí!" drtil ve středu mezi zuby Vít Ruprich v předsálí jednacího sálu. "Řekla jsem mu, že je to snad blbý vtip, ale on vůbec nevypadal, že žertuje, říká Simona Pavlicová, která už na náměstka podala trestní oznámení. Právnička se snaží rozplést korupci, která provází výstavbu nového ostravského centra na území Karolina a vypadá to, že píchla do vosího hnízda. "Kolegové advokáti už mě varovali, že tohle je velká korupční aféra a ať si na sebe dám pozor. Ale já to nechci vzdát, chci vyhrát!" srdnatě prohlašuje drobná právnička. Současně však přiznává, že má o sebe strach a spolu s trestním oznámením požádala policii i o ochranu. Náměstek Ruprich, jehož podíl ve špinavých praktikách kolem Karoliny již také prověřuje policie, vyhrožování zastřelením popírá s tím, že Pavlicové lichotil, že "vypadá tak dobře, že je to na zastřelení". Simona Pavlicová má však na jeho tvrzení svědka, takže se náměstek Ruprich ještě asi pěkně zapotí.

 

Právnička Simona Pavlicová sice působí křehkým dojem, ale odvahy má dost.

Náměstek Ruprich vyhrožoval právničce zastřelením! Panika kvůli podezření z korupce? OSTRAVA (mp)

Náměstek primátora Vít Ruprich se minulý týden na zastupitelstvu předvedl v roli drsného mafiána. Kvůli žalobě sdružení Karolina o údajném paděláním územního plánu se policie začala zabývat možnou korupcí a vedení města je z toho řádně nervózní. Náměstek Ruprich to však výhružkou zastřelením pěkně přepískl! "Jestli chcete dnes vystoupit na zastupitelstvu, počítejte s tím, že Vás někdo zastřelí!" vyhrožoval Vít Ruprich právničce sdružení Karolina Simoně Pavlicové v předsálí jednacího sálu. Později to srdnatě popíral - například tvrzením, že pouze neotřelým způsobem Simoně Pavlicové lichotil, že jí to tak sluší, že je na zastřelení. Těžko říct, jestli mu toto odůvodnění pomůže na policii, kam právnička podala žalobu podpořenou svědectvím novináře Jana Mecha, který stál vedle ní a Ruprichovu výhrůžku dobře slyšel. Na zastupitelstvu před hlasování o developerské soutěži na zástavbu území Karolina vystoupila, stejně jako architekti Igor Krčmář a Karel Cieslar, kterého zase z balkónu vyháněl zastupitel Ivan Knížátko. Do koloritu bouřlivé středy ostatně přispěl i primátor Zedník svým hysterickým odchodem s tiskovky, poté co byl tázán právě na podezření z uplácení. Simona Pavlicová náměstkovu výhrůžku nehodlá nechat jen tak zapadnout. "Dostala jsem strach, že by se mi něco mohlo stát, a podala jsem na Víta Rupricha žalobu. Zároveň jsem policii požádala o imunitu a ochranu, ale o tom musí rozhodnout státní zástupce," popisuje svůj další postup Simona Pavlicová. Téma korupce je ožehavé a něco dokázat vůbec není snadné. Ale Simona Pavlicová to nevzdává a hodlá žalobu sdružení Karolina i svou žalobu na náměstka Rupricha dotáhnout do konce. "Kolegové advokáti už mě varovali, že tohle je velká korupční aféra a ať si na sebe dám pozor. Ale já to nechci vzdát, chci vyhrát!" odhodlaně prohlašuje právnička.

 

Právnička lidí, kteří podezírají radní z korupce, se bojí o život. Regionální mutace, Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko, Stampach, Lesková

OSTRAVA - Simona Pavlicová z Frýdku-Místku, právnička polských architektů, kteří podezírají vedení města Ostravy z korupce v souvislosti s plánovanou zástavbou Karoliny, se bojí o svůj život. Požádala včera policii o ochranu a současně podala trestní oznámení na náměstka ostravského primátora Víta Rupricha, který jí údajně vyhrožoval zastřelením. "Řekl, že když promluvím na jednání zastupitelstva o Karolině, mám počítat s tím, že mě může někdo zastřelit," řekla Pavlicová. "Protože mě už dříve varovali kolegové, ať na sebe dávám pozor, byla jsem z toho v šoku," líčí. Policejní mluvčí Soňa Bradáčová potvrdila, že policisté včera Pavlicovou vyslechli, sepsali protokol o trestním oznámení a případ předali příslušnému obvodnímu oddělení. Vít Ruprich obvinění z vyhrožování popírá. "Ta mladá, inteligentní a krásná paní lže. Bavil jsem se s ní o přestávce, kdy mi řekla, že bude vystupovat ke Karolině. Řekl jsem: No já se snad zastřelím, nebo něco podobného. Přesně si to nepamatuji. Koupím si diktafon a bez něj nevylezu ven," reagoval. Svědkem rozhovoru byl novinář Britských listů Jan Mech, který slova Pavlicové potvrdil na policii. "Když Ruprich mluvil o zastřelení, ptal jsem se ho, zda není odvážné mluvit tak před svědky. Neřekl už nic a raději odešel."

 

Policie prý utnula kauzu Ruprich na příkaz magistrátu, Region Ostrava, 21.2.2006, M.Kupec

Vyhrožování zastřelením bylo posuzováno jako přestupek

OSTRAVA - Vyšetřování případu náměstka primátora Rupricha prý ovlivňuje ostravské policejní velení na přání vedení magistrátu! Tvrdí to advokátka Simona Pavlicová, které měl náměstek vyhrožovat zastřelením. Přímo na zasedání zastupitelstva 30. listopadu loňského roku Vít Ruprich Pavlicové údajně řekl, že jestli chce veřejně vystoupit s tím, že územní plán Karoliny byl padělán, musí počítat s tím, že ji někdo zastřelí (informoval Týdeník OSTRAVA v č. 49/2005). Advokátka, která zastupuje sdružení Karolina, podala ve strachu o život na náměstka trestní oznámení. Ruprich sám později prohlásil, že nic takového neřekl, jenže Pavlicová má svědka - novináře Jana Mecha. "O tom střílení mluvil, slyšel jsem to," potvrdil Týdeníku OSTRAVA. Sám náměstek svůj výrok dílem zatloukal zcela, dílem jej vysvětloval jako pokus o vtip či lichotku. Jako vtip jej však nevzal státní zástupce, který dal v půlce ledna pokyn zahájit v tomto případě úkony trestního řízení. "Státní zástupce shledal, že došlo ke spáchání závažnějšího trestného činu než vyhrožování zabitím, a to trestného činu vydírání, za což jsou až tři roky. Kterýkoliv příslušník romské národnosti by už za to seděl v krajské vazební věznici. Ale policista mi už při prvním výslechu říkal, že dostal pokyn seshora, že to má posoudit jako pouhý přestupek! Vedení policie prý dostalo takový pokyn z magistrátu. Státní zástupce to však jako přestupek neposoudil a dotlačil policii k tomu, ať to šetří jako trestný čin. Ale policista mi poté znovu do telefonu řekl, že to musí posoudit jako přestupek! Copak tady neplatí stejná měřítka pro všechny?" ptá se Pavlicová. Policie však pochopitelně jakékoliv nařčení z ovlivňování popírá. "Je potřeba odmítnout spekulace o ovlivňování vyšetřování výše uvedené věci. Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává podle zákona státní zástupce," říká k případu policejní tisková mluvčí Soňa Bradáčová. Z jejího dalšího sdělení však vyplývá, že věc byla policií skutečně kvalifikována jako přestupek - přesně jak to vyšetřovatel avizoval - a předána na radnici Moravské Ostravy. Náměstek Ruprich to pak bude mít na další jednání opravdu blízko, protože sídlí ve stejné budově. "S takovým postupem rozhodně nesouhlasím a podám žádost o přezkoumání postupu policie," komentuje dosavadní průběh vyšetřování advokátka Pavlicová. Nyní bude záležet na dozorujícím státním zástupci, zda postup policie posvětí. Pokud bude trvat na tom, že nejde o pouhý přestupek, ale o trestný čin, lze postup vyšetřování označit za podivný. Vysoce postavený komunální politik veřejně mluví o možnosti vraždy v souvislosti se stamilionovou investicí. Poté nepodnikne žádný pokus, aby adresátce hrozby svá slova vysvětlil, nebo se omluvil. Přestupek?

 

Policie dál šetří výrok radního, Regionální mutace, Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko, Lesková 27.1.2006

Ostrava - Náměstek ostravského primátora (SNK) Vít Ruprich se dosud nezbavil podezření, že vyhrožoval zastřelením právničce polských architektů Simoně Pavlicové. „Řekl mi, že když na jednání zastupitelstva promluvím o Karolině, mám počítat s tím, že mě může někdo zastřelit,“ tvrdila v prosinci Pavlicová a podala trestní oznámení. Policie nyní na pokyn státního zastupitelství začala případ šetřit jako trestný čin vydírání. Zatím ale nikoho neobvinila. „To je tak vážné, to jsem netušil,“ reagoval včera překvapeně Ruprich. „Policie to nejdříve chtěla odložit, nebo předat městu k přestupkovému řízení. I tak bych se bránil. Nikomu jsem totiž nevyhrožoval a už vůbec jsem nikoho nevydíral,“ tvrdí Ruprich.

 

Architekti obvinili ostravskou radnici z korupčního jednání, Regionální mutace Právo - Severní Morava, 1.12.2005, Karel Balcar

Kauzu Karolina prošetřuje Útvar pro odhalování korupce Z korupčního jednání podezřívají polští architekti čelné představitele vedení města Ostravy. Potvrdila to ve středu právní zástupkyně architektů Simona Pavlicová s tím, že k tomu ale zatím vedou jen nepřímé důkazy. Pavlicová se domnívá, že jeden ze soukromých investorů, který chce stavět v Karolině na lukrativních pozemcích v centru Ostravy, měl v minulosti dát úplatek prostřednictvím developera za to, že vedení radnice zmanipuluje územní plán. Vedoucí ostravské pobočky protikorupčního oddělení Vlastimil Studený potvrdil, že se případem zabývají. "Případ prošetřujeme, ale ještě není jasné, co z něj vyplyne. Jsme na začátku," řekl s tím, že jako korupci ho zatím ale nešetří. Polští architekti uspěli v mezinárodní soutěži a v roce 2003 vypracovali studii na novou podobu Karoliny. Soutěž ale zastupitelé města letos v květnu zrušili jako neaktuální. Mluvčí polských architektů Karel Cieslar se na policii původně obrátil už začátkem července s tím, že na magistrátu byl v souvislosti s Karolinou záměrně pozměněn územní plán. Na problémy o měsíc později upozornila i samotná ostravská radnice. Primátor oznámil, že pochybili městští architekti, když v jeho kanceláři i na internetu tři čtvrtě roku visel neaktuální územní plán, v němž chyběly omezující faktory pro výstavbu v Karolině. "Je zřejmé, že listina (územní plán) byla vystavena s úmyslem, aby jí bylo užito jako pravé, čímž mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu," vyjádřil se již v minulosti šéf policie Ostravastřed Josef Švec. Policie však kauzu 28. srpna odložila, avšak státní zástupce ji vrátil zpět k prošetření. Od té doby se jí zabývá právě ostravská pobočka Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Zedník neudržel nervy na uzdě Když byl na středeční tiskové konferenci jedním z novinářů primátor Aleš Zedník (ČSSD) dotázán, zda může vyvrátit domněnku o úplatcích, reagoval na to výpadem: "Chci slyšet, že se mi za takové dotazy omlouváte, nebo vypadnete z této místnosti." Krátce poté přerušil tiskovou konferenci a demonstrativně odešel.

 

Vít Ruprich čelí obvinění, Regionální mutace Právo - Severní Morava, 2.12.2005, Karel Balcar

OSTRAVA - Policejní ochranu před náměstkem ostravského primátora Víta Rupricha (SNK) žádá právnička polských architektů Simona Pavlicová, která na něj ve čtvrtek podala trestní oznámení. Do policejního protokolu vypověděla, že jí Ruprich před středečním zastupitelstvem řekl: "...jestli chcete dnes vystoupit na zastupitelstvu, počítejte s tím, že vás někdo zastřelí." "Vyhrožoval mi tak zabitím. Byl u toho i svědek. Bylo to řečeno rádoby ve vtipu, ale ten kontext tam byl evidentní," konstatovala vyděšená Pavlicová. Jako právnička zastupuje skupinu polských architektů, kteří čelné představitele vedení města Ostravy podezřívají z korupčního jednání. Prý k tomu vedou nepřímé důkazy. Pavlicová již ve středu novinářům sdělila, že se domnívá, že jeden ze soukromých investorů, který chce stavět v Karolině na lukrativních pozemcích v centru Ostravy, měl v minulosti dát úplatek prostřednictvím developera za to, že vedení radnice zmanipuluje územní plán. "Veřejný činitel nesmí takovéto výhrůžky zabitím pronášet veřejně ani soukromě a zastrašovat právníka, když je v protistraně dané kauzy," tvrdí v policejním protokolu. Náměstek Ruprich ale tvrzení Pavlicové odmítá. "Tak krásná, nadějná, inteligentní mladá slečna lže. A to je vše. Asi taky budu muset požádat o policejní ochranu." Žádné protikroky údajně v současnosti ale nechystá. "Počkám, až mi přijde nějaké oznámení, a budu konat to, k čemu mě vyzvou policejní orgány," uzavřel Ruprich.

 

Kauzu Karolina řeší soud i policie - Právo, 27. 10. 2005, Karel Balcar

Stížnosti a neustálá odvolávání. Tak v současnosti vypadá boj v kauze rozvojového území Karolina v centru Ostravy. Cieslar se u ostravského krajského soudu domáhal přezkoumání usnesení zastupitelů Ostravy, kterým letos v květnu rozhodli dál nevycházet z urbanistické studie na využití území Karoliny v centru města. Studii vypracovali v roce 32003 polští architekti jako vítězný tým mezinárodní architektonické soutěže. Město nyní zvažuje vypsání veřejné soutěže na celé území. "Soud žalobu architekta Cieslara odmítl", informoval náměstek Ruprich. Usnesení soudu cituje magistrát na svých webových stránkách: "Soudy ve správním soudnictví nemohou přezkoumávat rozhodnutí obce vydaná v jejich samostatné působnosti v případě, kdy nejde o rozhodnutí, kterým by bylo žalobci založeno, změněno, zrušeno nebo závazně určeno jeho právo či povinnost." "Soud to nechce soudit, ale nevím proč," komentoval usnesení Cieslar. Názor soudu se nelíbí ani Cieslarově advokátce Simoně Pavlicové: "Krajským soudem v Ostravě nám bylo paradoxně odepřeno právo na soudní ochranu, ačkoliv zastupitelstvo svýmpostupem porušilo příslušné veřejnoprávní předpisy v souvislosti s územním plánováním a závaznosti mezinárodních architektonicko-urbanistických soutěží, čímž jednoznačně došlo k porušení práv mých klientů", tvrdí s tím, že se již proti usnesení soudu odvolala.

 

Karolinu šetří protikorupční útvar

Cieslar v minulosti tvrdil, že na magistrátu byl v souvislosti s Karolinou záměrně pozměněn i územní plán a došlo tak k trestnému činu padělání veřejné listiny. "Je zřejmé, že listina byla vystavena s úmyslem, aby jí bylo použito jako pravé, čímž mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu padělání veřejné listiny," odpověděl už 21. července na trestní oznámení šéf policie Ostrava - střed Josef Švec s tím, že policisté budou dál případ šetřit. Policie ale kauzu odložila, avšak na základě stížnosti advokátky Pavlicové, ji vrátil státní zástupce zpět. "Případ nyní šetří Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality," potvrdil mluvčí ostravské PČR Milan Klézl. Cieslarovi se však nelíbí, že ho policisté dodnes v souvislosti s tímto případem vůbec nevyslechli. "Pořád čekám, až se police ozve,"uzavřel Cieslar. "Policie dosud mého klienta nevyslechla, ačkoliv mi byl výslech přislíben státním zástupcem do minulého pátku. Proto podáváme stížnost na nezákonný postup policie a státního zastupitelství v Ostravě. Vše nasvědčuje tomu, že policie je pod palcem sociální demokracie a celý případ se snaží zamlžit z důvodu korupčního chování radních města a klientelismu," komentovala to advokátka Pavlicová.

 

Architekti podezírají vedení města z korupce, Blesk 1.12.2005, Jana Staňková

Ostrava - Z braní úplatků podezírá některé členy vedení města Ostravy sdružení polských architektů. Podle něj měli představitelé radnice dostat zaplaceno od jednoho zájemce o stavbu nového centra Ostravy. Za to prý úmyslně pozměnili územní plán. Případ šetří i policie. ,,Vše nasvědčuje tomu, že ke korupci došlo. Máme však pouze nepřímé důkazy," řekla právní zástupkyně polských architektů Simona Pavlicová. Podle ní město záměrně manipulovalo s územním plánem plochy po bývalé koksovně Karolina tak, aby jeden z investorů mohl na nejlukrativnější části území postavit obří nákupní centrum. Podezření z úmyslného pozměňování územního plánu prošetřuje i policie. ,,Mohu potvrdit, že se podnětem architektů zabýváme. Šetření je v počátcích, proto k němu nebudeme podávat bližší informace," řekl šéf ostravského protikorupčního oddělení Vlastimil Studený. Primátora města Aleše Zedníka dotaz jednoho z novinářů na uplácení rozlítil.,, Chci slyšet, že se mi omlouváte , nebo vypadnete z této místnosti," vypálil. Poté praštil židlí a z tiskové konference odešel. Polští architekti, kteří některé členy vedení města podezírají z korupce, vyhráli před několika lety mezinárodní soutěž o budoucí podobu Karoliny. Jejich vítězný návrh však smetlo město letos na jaře se stolu s tím, že zastaral. Včera zastupitelé vyhlásili investorskou soutěž na zastavění tohoto území. Podle České komory architektů jde o neregulérní soutěž, která pravděpodobně obchází zákon.

 

Náměstek primátora hrozí právničce smrtí , Blesk 2.12.2005, /tmt/

Ostrava - Obavy o svůj život má právnička sdružení polských architektů Simona Pavlicová. Podle jejího vyjádření jí újmou na zdraví vyhrožoval náměstek primátora města Ostravy Vít Ruprich ! Pavlicová ve středu informovala média o tom, že polští architekti podezírají některé vysoce postavené členy vedení města z braní úplatků. Jméno Rupricha mělo v korupční aféře také figurovat. "Náměstek mi v budově magistrátu vyhrožoval zabitím. Ptal se mě, jestli nemám strach, že by mě mohl někdo zastřelit," řekla včera Pavlicová. Ta už na policii podala trestní oznámení a žádá ochranu své osoby. Ruprich jednoznačně popřel, že by právní zástupkyni architektů vyhrožoval.

 

Náměstek primátora prý vyhrožoval zastřelením, Moravskoslezský deník - 2.12.2005, Pleva Martin

Ostrava:Náměstek ostravského primátora Vít Ruprich čelí podezření z vyhrožování. Trestní oznámení na něj včera podala Simona Pavlicová, právní zástupkyně polských architektů, kteří se dlouhodobě přou s městem Ostravou o budoucí podobu jednoho z nejlukrativnějších míst v centru města - Karolinu. Ruprich jakékoliv vyhrožování popírá. " Včera během zastupitelstva ke mně v předsálí zasedací místnosti přistoupil pan Ruprich a začal se se mnou bavit. Zesměšňoval mé aktivity kolem polských architektů," uvedla Pavlicová. Když náměstkovi sdělila, že před zastupiteli vystoupí při projednávání bodu o schválení nové soutěže, reagoval prý na to slovy: " Pokud chcete dnes na zastupitelstvu vystoupit, tak počítejte s tím, že vás může někdo zastřelit." Pokračování na str. 2 Ruprich tato slova razantně popřel. "Tato mladá, šikovná a velmi inteligentní paní advokátka lže!" vyjádřil se náměstek k našemu dotazu, zda výše popsané okamžiky se opravdu odehrály. Pavlicová však tvrdí, že má na to svědka. Je jím Jan Mech, novinář, který se dostal ve středu do rozepře s primátorem. Mech naší redakci sdělil, že zmiňovanou Ruprichovu hrozbu slyšel. "Dostala jsem strach o svůj život a zdraví. Už mě upozorňovali někteří kolegové advokáti, že dělám velkou korupční aféru, tak ať si dám na sebe pozor," vyjádřila se dále Pavlicová. Proto včera raději vše ohlásila na policii. " Podala jsem trestní oznámení pro trestný čin vyhrožování zastřelením," řekla závěrem.

 

Primátor Zedník se odmítl vyjádřit k nařčení z korupce, Moravskoslezský deník, 1. 12. 2005, Martin Pleva

….Z korupčního jednání podezírá vedení města také skupina polských architektů, která zvítězila v předchozí soutěži o koncepci Karoliny, město ale od jejího návrhu upustilo a vyhlásilo soutěž novou."Podali jsem trestní oznámení pro padělání a pozměňování veřejné listiny, tedy územního plánu. Ten byl změněn tak, aby vyhovoval jednomu z investorů. Případem se zabývá ostravské protikorupční oddělení, ale problém je se sháněním důkazů. Nikdo totiž nechce svědčit..", uvedla advokátka Simona Pavlicová, které polské architekty zastupuje. Nová soutěž navíc podle Pavlicové porušuje zákon o veřejných zakázkách: "Urbanistické soutěže mohou posuzovat pouze nezávislí a erudování odborníci, a ne zástupci města, jak to má být v tomto případě. Nová soutěž je paskvil, je nepodložena právní řádem jak České republiky, tak Evropské unie. Podáme stížnost k Evropskému soudu ve Štrasburku." To, že by mohlo jít o skrytou neregulérní architektonickou soutěž, si myslí také Česká komora architektů, která to uvedla ve svém včerejším písemném vyjádření, jež zaslal představitelům města.

 

Země hypermarketům zaslíbená, páteční příloha Lidových novin, 23. 12. 2005, Vladimír Ševela

Nohavica proti shopping mallu. V centru Ostravy měl být zelený pás a nové byty, ale radnice tam chce mamutí obchodní centrum. Toho se obávají architekti vítězného projektu na oživení nezastavěného plochy zvané Karolina ve středu někdejšího hornického města. Jejich studii ostravská radnice v květnu smetla ze stolu a v prosinci vyhlásila nové výběrové řízení. Radní se předtím sešli se zástupci firmy, která chce na pozemku postavit obří nákupní centrum a primátor Aleš Zedník (ČSSD) se v rozhovoru pro Moravskoslezský deník netajil tím, že s "obchodní galerií" na zmíněném místě počítá. Vedení magistrátu - podle České komory architektů nezákonně - také změnilo územní plán tak, aby zelená plocha mohla být zastavěna. "Podali jsme trestní oznámení pro padělání a pozměňování veřejné listiny plánu," říká advokátka architektů ze sdružení Karolina Simona Pavlicová. Případ nyní šetří policejní útvar pro odhalování korupce. Otevřený dopis ostravskému primátorovi protestující proti "dalším krabicím" podepsal kromě desítek architektů a umělců jako první známý ostravský písničkář Jarek Nohavica. Advokátka Pavlicová podala trestní oznaméní také na náměstka primátora Víta Rupricha (SNK), který ji měl v souvislosti s kauzou vyhrožovat zastřelením.

 

Lidové noviny, 6.8.2005, Jan Král : Výstavbu parku v centru Ostravy hájí i Nohavica

V Ostravě se schyluje k souboji o šedesátihektarový pozemek v centru města. Jedním z hlavních aktérů děje je česko-těšínský architekt Karel Cieslar. Ve svém otevřeném dopise vyslovil nesouhlas, aby se z Karoliny – území je pojmenováno po někdejší koksovně – stalo jen místo plné supermarketů. Pod dopis určeným ostravským radním se jako první podepsal zpěvák Jaromír Nohavica. Podle Cieslara se ho chystají signovat i hudebník Richard Krajčo, architekt a herec David Vávra a další osobnosti. Podpisy chce Cieslar sbírat do konce srpna. „Ostrava má šanci ukázat, že není město kulturních barbarů. Kroky, které v posledních měsících v souvislosti s Karolinou podniká magistrát, v nás probouzejí velké obavy,“ uvádí se v dopise. Vyčištění pozemků, na kterých se desetiletí vyráběl koks, přišlo stát na více než jednu a půl miliardy korun. Koncem 90. let vypsal magistrát mezinárodní soutěž, jejíž zadání bylo jasné – co na vyčištěném území postavit. Z desítek projektů vybrali radní studii Karla Cieslara a jeho kolegů – polských architektů. Studie mj. počítá s výstavbou více než tisícovky bytů. Nové vedení radnice ale rozhodlo, že studie je zastaralá a shodilo ji ze stolu. Architekti s tím ale nesouhlasili a podali žalobu. Jako odškodné požadují milion korun. „Město porušilo zákon o veřejných zakázkách, stavební i autorský zákon. Byl porušen profesní etický řád komory architektů i honorářový řád.“ tvrdí advokátka Simona Pavlicová. V září mělo zastupitelstvo rozhodovat o tom, zda na Karolině vyroste obchodní galerie německé firmy ECE. Kvůli kuriózní chybě s územním plánem se tak nestane. Na magistrátu totiž zjistili, že předložený územní plán byl špatný. Jeho opravy zaberou téměř rok. Vedení města připisuje chybu přílišné aktivitě úředníků, kteří jej překreslili bez vědomí zastupitelů. Cieslar ale tvrdí, že územní plán byl pozměněn záměrně. Na místě územního plánu, kde měla podle návrhu polských architektů vyrůst zelená zóna, měly nyní stát obchody ECE. Cieslar kvůli pozměněným plánům podal policii trestní oznámení na neznámého pachatele.Zpět